Zpětný odběr elektrospotřebičů


Zákazník může svůj starý spotřebič odevzdat zdarma v nejbližším sběrném dovoře. Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Zákazník je oprávněn bezplatně odevzdat staré elektrozařízení, baterie či akumulátory ke zpětnému odběru v místě sídla firmy (výdejně eshopu) nebo dodávky nového elektrozařízení (doručovací adresa zákazníka), a to ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití (tzv. kus za kus). Odvoz starého spotřebiče si může zákazník zvolit v objednávce zaškrtnutím políčka "Odvoz starého spotřebiče".

Podmínky pro převzetí vysloužilého výrobku k odvozu z místa dodávky

  • Zpětně odebíraný elektrospotřebič nesmí být poškozený nebo v rozebraném stavu. V případě nedodržení této podmínky, může řidič odmítnout převzít takovéto zařízení.
  • Chladničky a mrazničky musí být zbaveny námrazy a bez potravin.
  • Rozebraný nebo jinak nekompletní elektrospotřebič je odpadem, takovéto elektrozařízení od Vás nemůžeme odebrat a s jeho likvidací se obraťte na společnosti, které se zabývají nakládáním s odpady.
  • V případě akumulačních kamen se odvoz nevztahuje na vyzdívku.
  • Zpětně odebíraný elektrospotřebič musí být přichystán k převzetí v místě předání spotřebiče nového (např. u vchodu do domu).

 

Zákazník je dále oprávněn odevzdat elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory na sběrných místech společnosti ASEKOL a.s. uvedených na jejích webových stránkách http://www.asekol.cz. Zákazník je také oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.

Ekologickou recyklaci obstarává také společnost Elektrowin, která provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu (velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí).

Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.